Erik Olsson

 • Artiklar av Erik Olsson (35)
 • Ladda hem artikel som PDF Fler frågor än svar – Högsta domstolens avgörande i Ramavtalet
  Häfte nr 3 2021
 • Ladda hem artikel som PDF IPI – Upphandling som handelsvapen
  Häfte nr 2 2021
 • Ladda hem artikel som PDF Staten som enskild – en kommentar kring frågan om staten som anbudsgivare i upphandlingar
  Häfte nr 1 2021
 • Ladda hem artikel som PDF Mervärdesskatt och upphandling – hur man lägger mycket tid på att slå in en öppen dörr
  Häfte nr 4 2020
 • Ladda hem artikel som PDF Definitionsutredningen – SOU 2019:56 definierar idéburna aktörer, idéburet offentligt partnerskap och upphandlingskontrakt
  Häfte nr 1 2020
 • Ladda hem artikel som PDF Ordningen återställd? – om frister och den enskildes rätt till en effektiv och likvärdig (över)prövning
  Häfte nr 4 2019
 • Ladda hem artikel som PDF Om ramen för ramavtalet – något om EU-domstolens dom Coopservice och Konkurrensverkets nya ställningstagande
  Häfte nr 3 2019
 • Ladda hem artikel som PDF Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 2
  Häfte nr 4 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Intresset av att förebygga jäv – något om det svenska genomförandet av upphandlingsdirektiven
  Häfte nr 2 2019
 • Ladda hem artikel som PDF Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 3
  Häfte nr 1 2019
 • Ladda hem artikel som PDF Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 1
  Häfte nr 3 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Avsedda skillnader – varför man inte ska använda LOU för att tolka LUF
  Häfte nr 1 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Där politiken går in, går juridiken ut. En reflektion kring vinstbegränsningens förenlighet med upphandlingsrätten
  Häfte nr 4 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Allt är inte upphandling som glimmar
  Häfte nr 3 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Vägen till otydlighet är stensatt med goda föresatser – hur god lagstiftningsteknik resulterat i en dålig bestämmelse
  Häfte nr 2 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Utdrag ur belastningsregistret – en belastning för alla
  Häfte nr 1 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Om omsättning
  Häfte nr 4 2016
 • Ladda hem artikel som PDF Därom tvista di lärde – kort om meningsskiljaktigheter kring sambandet mellan individuella rättigheter och direkt effekt
  Häfte nr 3 2016
 • Ladda hem artikel som PDF Vår bästa tid är nu – vad unionsrättare egentligen tänker om det försenade genomförandet av upphandlingsdirektiven
  Häfte nr 2 2016
 • Ladda hem artikel som PDF Ska det behöva vara så svårt? – Högsta förvaltningsdomstolen prövar begreppet offentlig styrt organ
  Häfte nr 4 2015
 • Ladda hem artikel som PDF Att vara eller inte vara – är det verkligen frågan? Om befintlighetsbegreppet i LOU:s hyresundantag
  Häfte nr 3 2015
 • Ladda hem artikel som PDF Ubi Jus ibi Remedium – en reflektion rörande beaktandesats 78 i förslaget till nya upphandlingsdirektiv
  Häfte nr 2 2015
 • Ladda hem artikel som PDF Ska man fråga för frågandets skull? – om att begära förhandsavgöranden i upphandlingsmål
  Häfte nr 4 2014
 • Ladda hem artikel som PDF Ska man fråga för frågandets skull? – om att begära förhandsavgöranden i upphandlingsmål
  Häfte nr 3 2014
 • Ladda hem artikel som PDF En första titt på direktiven – Uteslutning för obetalda skatteskulder
  Häfte nr 2 2014
 • Ladda hem artikel som PDF Sluta klaga! Regeringens initiativ för att begränsa antalet överprövningar
  Häfte nr 1 2014
 • Ladda hem artikel som PDF En slarvers försvarstal – EU-domstolens avgörande i Manova öppnar upp för kompletteringar
  Häfte nr 4 2013
 • Ladda hem artikel som PDF Ingen skada skedd – vad innebär EU-domstolens avgörande i Fastweb för tillämpningen av skaderekvisitet i svensk domstol?
  Häfte nr 3 2013
 • Ladda hem artikel som PDF Ramavtal och inköpscentraler – vem är det egentligen som avropar?
  Häfte nr 2 2013
 • Ladda hem artikel som PDF Ramavtal och inköpscentraler – vem är det egentligen som avropar?
  Häfte nr 2 2013
 • Ladda hem artikel som PDF Domstolen som lagstiftare – EU-domstolens avgörande Locale di Lecce
  Häfte nr 1 2013
 • Ladda hem artikel som PDF Förhandlat förfarande med föregående annonsering – regel eller undantag?
  Häfte nr 4 2012
 • Ladda hem artikel som PDF Upphandlingskrönika – alternativa anbud och tekniskt likvärdiga lösningar – same same but different?
  Häfte nr 3 2012
 • Ladda hem artikel som PDF Upphandlingskrönika – att lagstifta om rättspraxis – utmaningen med bestämmelser om köp från eget bolag
  Häfte nr 2 2012
 • Ladda hem artikel som PDF Upphandlingskrönika - blandade kontrakt
  Häfte nr 3 2011

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Lindahl Kastell kahn pedersen Fakultetskurser.