Europarättslig tidskrift nr 3 2014

ISSN (ONLINE): 2002-3561

LEDARARTIKEL

Ladda hem artikel som PDF Rättighetsstadgan – utveckling och utmaningar. Reflektioner med utgångspunkt i fyra nyutgivna böcker
Ulf Bernitz

ARTIKLAR

Ladda hem artikel som PDF Europarättens olika domstolsbegrepp. Begreppet ”domstol” i artikel 267 FEUF respektive Rättighetsstadgan och Europakonventionen – en jämförelse
Ulrica Westberg
Ladda hem artikel som PDF Nytt direktiv om koncessioner – förtydligande, förändring, förbättring?
Kristoffer Sällfors
Ladda hem artikel som PDF EES-avtalet idag – med reciprocitet, företräde och (indirekt) direkt effekt som nygamla ledord
Magnus Schmauch
Ladda hem artikel som PDF Hur hittar jag domen? – Om det nya sättet att hänvisa till EU-domstolens rättsfall
Ingalill Lindblom

RÄTTSFALL

Ladda hem artikel som PDF Straffrättsvillfarelse i EU-domstolen. En straffrättslig kommentar till det konkurrensrättsliga målet Schenker & Co. m.fl.
Dennis Martinsson
Ladda hem artikel som PDF Norsk Høyesterett om tilbakeføring av offentlig støtte og foreldelse – Hydro/Søral-saken
Erling Hjelmeng

DOKUMENTATION

Ladda hem artikel som PDF EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Februari–april 2014
Sara Forsberg, Martin Johansson, Ina Lunneryd, Viktor Wahlqvist, Ulrica Westberg

KRÖNIKOR

Ladda hem artikel som PDF Ska man fråga för frågandets skull? – om att begära förhandsavgöranden i upphandlingsmål
Martin Bogg, Erik Olsson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ladda hem artikel som PDF The EU Commission Defines the Rule of Law and a Mechanism for applying it inside the EU
Erik Wennerström
Ladda hem artikel som PDF Skyddet för privatlivet och statens positiva förpliktelser
Victoria Enkvist
Ladda hem artikel som PDF Europadomstolens domar i mars–juli 2014
Hans Danelius

Prenumerera Beställ tryckt häfte à 245 kr Beställ digitalt à 123 kr

Priser visas exkl. moms.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Kastell kahn pedersen Fakultetskurser. Logotyp Rättsfonden