Europarättslig tidskrift nr 2 2013

ISSN (ONLINE): 2002-3561

 • LEDARARTIKEL
 • Ladda hem artikel som PDF Några synpunkter om unionens anslutning till konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ur EU-domstolens perspektiv
  Pernilla Lindh
 • ARTIKLAR
 • Ladda hem artikel som PDF Aktuella frågor om offentlig upphandling
  Andrea Sundstrand
 • Ladda hem artikel som PDF Rätten att klaga på miljöbeslut i EU-rättslig belysning. Del 1: Svensk rättspraxis kring talerätten enligt miljöbalken i ljuset av nya avgöranden av EU-domstolen
  Jan Darpö
 • Ladda hem artikel som PDF EU-domstolens nya rättegångsregler
  Angelica Ericsson
 • Ladda hem artikel som PDF Produktkobling i konkurranseretten
  Erling Hjelmeng, Lars Sørgard
 • Ladda hem artikel som PDF Turning the European consumer into a European citizen. The role of universal service obligations in the emerging European social citizenship
  Cedric Housset
 • RÄTTSFALL
 • Ladda hem artikel som PDF Tjänster mellan myndigheter ska konkurrensutsättas. EU-domstolens dom den 19 december 2012 i mål nr C-159/11 (förhandsbesked)
  Magnus Calais
 • Ladda hem artikel som PDF Överklagande av beslut att begära förhandsavgörande: Några reflektioner med anledning av EFTA-domstolens avgörande i Irish Bank
  Anna Wallerman Ghavanini
 • MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
 • Ladda hem artikel som PDF EU Accession to the European Convention on Human Rights – the Creation of a European Legal Space for Human Rights or the Last Stand for the Normative Supremacy of the Strasbourg System?
  Erik Wennerström
 • Ladda hem artikel som PDF Ett par kommentarer rörande mål C-617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson, dom av den 26 februari 2013
  Anna-Sara Lind
 • Ladda hem artikel som PDF Europadomstolens domar i februari–mars 2013
  Hans Danelius

Prenumerera Beställ tryckt häfte à 245 kr Beställ digitalt à 123 kr

Priser visas exkl. moms.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Lindahl Kastell kahn pedersen Fakultetskurser.