Europarättslig tidskrift nr 2 2013

ISSN (ONLINE): 2002-3561

LEDARARTIKEL

Ladda hem artikel som PDF Några synpunkter om unionens anslutning till konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ur EU-domstolens perspektiv
Pernilla Lindh

ARTIKLAR

Ladda hem artikel som PDF Aktuella frågor om offentlig upphandling
Andrea Sundstrand
Ladda hem artikel som PDF Rätten att klaga på miljöbeslut i EU-rättslig belysning. Del 1: Svensk rättspraxis kring talerätten enligt miljöbalken i ljuset av nya avgöranden av EU-domstolen
Jan Darpö
Ladda hem artikel som PDF EU-domstolens nya rättegångsregler
Angelica Ericsson
Ladda hem artikel som PDF Produktkobling i konkurranseretten
Erling Hjelmeng, Lars Sørgard
Ladda hem artikel som PDF Turning the European consumer into a European citizen. The role of universal service obligations in the emerging European social citizenship
Cedric Housset

RÄTTSFALL

Ladda hem artikel som PDF Tjänster mellan myndigheter ska konkurrensutsättas. EU-domstolens dom den 19 december 2012 i mål nr C-159/11 (förhandsbesked)
Magnus Calais
Ladda hem artikel som PDF Överklagande av beslut att begära förhandsavgörande: Några reflektioner med anledning av EFTA-domstolens avgörande i Irish Bank
Anna Wallerman Ghavanini

DOKUMENTATION

Ladda hem artikel som PDF EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. December 2012–Januari 2013
Hanna Danwall, David Henningsson, Martin Johansson, Ina Lunneryd

KRÖNIKOR

Ladda hem artikel som PDF Ramavtal och inköpscentraler – vem är det egentligen som avropar?
Erik Olsson, Erik Olsson
Ladda hem artikel som PDF Konkurrenskrönika
Sven Norberg

DEBATT

Ladda hem artikel som PDF Barnpornografi som försvar håller inte
Madeleine Leijonhufvud

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ladda hem artikel som PDF EU Accession to the European Convention on Human Rights – the Creation of a European Legal Space for Human Rights or the Last Stand for the Normative Supremacy of the Strasbourg System?
Erik Wennerström
Ladda hem artikel som PDF Ett par kommentarer rörande mål C-617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson, dom av den 26 februari 2013
Anna-Sara Lind
Ladda hem artikel som PDF Europadomstolens domar i februari–mars 2013
Hans Danelius

Prenumerera Beställ tryckt häfte à 245 kr Beställ digitalt à 123 kr

Priser visas exkl. moms.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Kastell kahn pedersen Fakultetskurser. Logotyp Rättsfonden