Europarättslig tidskrift nr 4 2014

ISSN (ONLINE): 2002-3561

LEDARARTIKEL

Ladda hem artikel som PDF When FIDE Came Back to the North
Catherine Jacqueson, Ulla Neergaard

ARTIKLAR

Ladda hem artikel som PDF Pursuing Claims in Undercapitalized claims vehicles – a Swedish perspective
Gabriel Löwander, Linn Sundqvist
Ladda hem artikel som PDF EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsvurderinger i nordiske domstoler
Halvard Haukeland Fredriksen

RÄTTSFALL

Ladda hem artikel som PDF Vad är tillåten alkoholreklam? Nytt avgörande om Jägermeister följer upp Gourmet
Ulf Bernitz
Ladda hem artikel som PDF Horisontell tillämpning av Teckal-kriterierna?
Johan Höök

DOKUMENTATION

Ladda hem artikel som PDF EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Maj–juli 2014
Martin Johansson, Ina Lunneryd, Viktor Wahlqvist

KRÖNIKOR

Ladda hem artikel som PDF Ska man fråga för frågandets skull? – om att begära förhandsavgöranden i upphandlingsmål
Martin Bogg, Erik Olsson

RECENSIONER

Ladda hem artikel som PDF Två läroböcker om samma sak? Introduktion till EU-rätten och Europarättens grunder
Jaan Paju

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ladda hem artikel som PDF Utvecklingen av begreppet legitima förväntningar i konventionsrätten
Emelie Eriksson
Ladda hem artikel som PDF Strandnära fastigheter – Egendomsskyddet vid rådighetsinskränkningar
Frida Lindlöf
Ladda hem artikel som PDF Europadomstolens domar i juli-september 2014
Hans Danelius

Prenumerera Beställ tryckt häfte à 245 kr Beställ digitalt à 123 kr

Priser visas exkl. moms.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Kastell kahn pedersen Fakultetskurser.