Europarättslig tidskrift nr 4 2021

ISSN (ONLINE): 2002-3561

LEDARARTIKEL

Ladda hem artikel som PDF Gör Allmänna reklamationsnämnden till en riktig domstol i EU-rättens namn
Erik Sinander

ARTIKLAR

Ladda hem artikel som PDF Effektiva, proportionerliga, avskräckande? Sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen i svensk praxis
Johanna Chamberlain
Ladda hem artikel som PDF Stadgan, arbetsrätten och EU-domstolen
Staffan Ingmanson
Ladda hem artikel som PDF EPPO och Sverige
Ester Herlin-Karnell
Ladda hem artikel som PDF Recovering unlawful state aid after recipients’ transfer of business: new developments
Tatu Kärhä, Aarne Puisto

RÄTTSFALL

Ladda hem artikel som PDF EU-domstolen preciserar i plenimål skyldigheten att begära förhandsavgörande och dess komponenter. Särskilt om skyldighet att fråga EU-domstolen på nytt i samma mål
Ulf Bernitz

DOKUMENTATION

Ladda hem artikel som PDF EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Maj–juli 2021
Victoria Gunnerek, Martin Johansson, Hedvig Josefson, Ebba Thoms

KRÖNIKOR

Ladda hem artikel som PDF Hur ser det ut när ett avgörande från EU-domstolen får genomslag i svensk (under)rättspraxis? En kvantitativ studie av exemplet Coopservice
Erik Olsson, Albin Svensson

RECENSIONER

Ladda hem artikel som PDF Anmälan av Jaan Paju – Sociala rättigheter åt alla och envar?
Erik O. Wennerström

BILAGA RÖRANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ladda hem artikel som PDF Är den svenska rättsstaten i kris?
Evelina Lund
Ladda hem artikel som PDF Europadomstolens domar. Under juli–september 2021
Anna Rogalska Hedlund

Prenumerera Beställ tryckt häfte à 245 kr Beställ digitalt à 123 kr

Priser visas exkl. moms.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Kastell kahn pedersen Fakultetskurser. Logotyp Rättsfonden