Europarättslig tidskrift nr 2 2014

ISSN (ONLINE): 2002-3561

LEDARARTIKEL

Ladda hem artikel som PDF Ett slag för god lagstiftningssed inom EU straffrätten
Anna Wetter Ryde

ARTIKLAR

Ladda hem artikel som PDF Origin and meaning of mutual recognition as foundational principle in the European integration process
Alexander Hoogenboom
Ladda hem artikel som PDF EIOPA’s guidelines and recommendations: mere proposals or some kind of binding law?
Britta Behrendt Jonsson
Ladda hem artikel som PDF Talerätt för vinnande leverantör – valfritt för domstolen?
Andrea Sundstrand
Ladda hem artikel som PDF The cost of credit in Iceland under european judicial review: may legality and transparency justify unfairness?
M. Elvira Mendez-Pinedo

RÄTTSFALL

Ladda hem artikel som PDF Om tillämplig lag för avtalsförpliktelser – i vilka situationer är arbetslandets lag inte tillämplig på ett individuellt anställningsavtal?
Erik Sinander
Ladda hem artikel som PDF Upphandlingsreglernas tillämpningsområden. ”Telenet-målet” – EU-domstolens dom den 14 november 2013 i mål nr C-221/12
Magnus Calais

DOKUMENTATION

Ladda hem artikel som PDF EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. November 2013–januari 2014
Linn Adelwald, Martin Johansson, Ina Lunneryd

KRÖNIKOR

Ladda hem artikel som PDF En första titt på direktiven – Uteslutning för obetalda skatteskulder
Erik Olsson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ladda hem artikel som PDF ’Klart stöd’-doktrinens historia och dubbelförfarandeförbudets framtid
Martin Sunnqvist
Ladda hem artikel som PDF Svenska tingsrätters tillämpning av europakonventionen under åren 2012 och 2013
Erik Håkansson
Ladda hem artikel som PDF Den personliga integriteten och den konstnärliga friheten
Eddie Exelin
Ladda hem artikel som PDF Europadomstolens domar i januari–mars 2014
Hans Danelius

Prenumerera Beställ tryckt häfte à 245 kr Beställ digitalt à 123 kr

Priser visas exkl. moms.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Kastell kahn pedersen Fakultetskurser. Logotyp Rättsfonden