Europarättslig tidskrift nr 3 2023

ISSN (ONLINE): 2002-3561

LEDARARTIKEL

Ladda hem artikel som PDF När Sverige leder EU:s ministerråd går det oftast bra – och så även denna gång
Anna Wetter Ryde

ARTIKLAR

Ladda hem artikel som PDF Datadelning enligt dataskyddsförordningen – En översikt (del 2)
Johanna Chamberlain, Hajo Michael Holtz, Andreas Kotsios
Ladda hem artikel som PDF Loyalty Rebates and the Role of the As Efficient Competitor Test under Article 102 TFEU
Samuel Bjernerup
Ladda hem artikel som PDF Motverkan av samverkan. Upphandlingsrättens förhållande till samverkan mellan anbudsgivare i upphandlingsförfarandet
Mathias Eriksson
Ladda hem artikel som PDF EU merger control at a crossroads – CK Telecoms as an Opportunity to Clarify the SIEC Test of Unilateral Effects
Iiris Tuohimaa

KOMMENTARER

Ladda hem artikel som PDF Reimaging the Law on Alcoholic Goods in Sweden
Graham Butler

KRÖNIKOR

Ladda hem artikel som PDF Ett stärkt civilt försvar – fem åtaganden för myndigheter och leverantörer
Erik Olsson, Johanna Palm
Ladda hem artikel som PDF En ny granskningsmekanism för utländska direktinvesteringar. Är den ökande regelbördan ett hot mot näringsfriheten?
Malin Persson
Ladda hem artikel som PDF EU-domstolen – språken, handläggningen och tolkningsmetoderna
Vildan Hrustemova
Ladda hem artikel som PDF EU:s kompetens om socialpolitik – gränserna utmanas
Erik Sjödin

RECENSIONER

Ladda hem artikel som PDF Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, Europarättens grunder (7 uppl., Norstedts Juridik 2022)
Jörgen Hettne

DOKUMENTATION

Ladda hem artikel som PDF EU-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. Februari–april 2023
Sam Fakhraie Ardekani, Samuel Guron, Cecilia Holmsten, Martin Johansson, Hedvig Josefson
Ladda hem artikel som PDF Europadomstolens domar. April–juli 2023
Anna Rogalska Hedlund

Prenumerera Beställ tryckt häfte à 245 kr Beställ digitalt à 123 kr

Priser visas exkl. moms.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Kastell kahn pedersen Fakultetskurser. Logotyp Rättsfonden