Europarättslig tidskrift nr 1 2017

ISSN (ONLINE): 2002-3561

  • ARTIKLAR
  • Ladda hem artikel som PDF Subsidiarity, judicial review and national parliaments after Lisbon: theory and practice
    Samuli Miettinen, Joonas Tervo
  • Ladda hem artikel som PDF Det nedröstade lagförslaget om särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandling
    Carl Norén
  • Ladda hem artikel som PDF Reallocation of Powers and Reversed Subsidiarity – The GMO case
    Jörgen Hettne
  • Ladda hem artikel som PDF The Function of Subsidiarity in Area of Freedom Security and Justice Law. Some preliminary thoughts
    Ester Herlin-Karnell
  • Ladda hem artikel som PDF Är det svenska sociala biståndssystemet hermetiskt stängt för ”EU-migranter” efter EU-domstolens senaste praxis?
    Vicki Paskalia
  • RÄTTSFALL
  • Ladda hem artikel som PDF Klaga inte på vargen..! Om överklagandeförbudet i jaktförordningen och EU-rätten – Rättsfallskommentar till HFD 2015 ref. 79
    Jan Darpö
  • KRÖNIKOR
  • Ladda hem artikel som PDF Utdrag ur belastningsregistret – en belastning för alla
    Erik Olsson
  • RECENSIONER
  • Ladda hem artikel som PDF Förhandsavgöranden i svenska domstolar 2010–2015
    Henrik Matz
  • BILAGA RÖRANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
  • Ladda hem artikel som PDF Fem år med MR-bilagan
    Karin Åhman
  • Ladda hem artikel som PDF Europadomstolens domar under oktober–december 2016
    Hans Danelius
  • Ladda hem artikel som PDF Har Europadomstolen förvanskat principen om lex mitior?
    Niklas Dahlgren

Prenumerera Beställ tryckt häfte à 245 kr Beställ digitalt à 123 kr

Priser visas exkl. moms.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Roschier Kastell kahn pedersen