Redaktionen

Styrelse

Professor Karin Åhman, Stockholms universitet (ordförande)
Professor Carl Fredrik Bergström, Uppsala universitet
Professor Xavier Groussot, Lunds universitet
Advokat Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl
Domaren, jur.dr Erik O. Wennerström, Europadomstolen
Docent Claes Granmar, Stockholms universitet

Redaktör

Docent Magnus Strand, Uppsala universitet

Redaktion

Professor Johan Lindholm, Umeå universitet
Jur. dr Marios C. Iacovides, Uppsala universitet
Jur. dr Branka Marusic, Stockholms universitet
Docent Eduardo Gill-Pedro, Lunds universitet
Docent Anna Wallerman Ghavanini, Göteborgs universitet

Redaktionens adress:

Europarättslig Tidskrift
c/o Handelsrätt/Företagsekonomiska institutionen
Kyrkogårdsgatan 10
753 13 Uppsala

Telefon: +46 72 9999 863 (redaktör)
e-post: ertred@eddy.se

ISSN: 1403-8722

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Kastell kahn pedersen Fakultetskurser.