Redaktionen

Styrelse

Professor Karin Åhman, Stockholms universitet (ordförande)
Professor Carl Fredrik Bergström, Uppsala universitet
Docent Claes Granmar, Stockholms universitet
Professor Xavier Groussot, Lunds universitet
Advokat Eva-Maj Mühlenbock, Cirio Advokatbyrå
Domaren, jur.dr Erik O. Wennerström, Europadomstolen

Redaktör

Docent Magnus Strand, Uppsala universitet

Redaktion

Professor Mattias Derlén, Umeå universitet
Docent Anna Wallerman Ghavanini, Göteborgs universitet
Docent Eduardo Gill-Pedro, Lunds universitet
Docent Marios C. Iacovides, Uppsala universitet
Jur. dr Branka Marusic, Stockholms universitet

Redaktionsråd

Professor Mads Andenæs, Oslo universitet
Advokat Jan-Mikael Bexhed, Calissendorff Swarting Advokatbyrå
Professor Antonina Bakardjieva-Engelbrekt, Stockholms universitet
Advokat Martin Johansson, Vinge, Bryssel
F.d. ambassadör Anders Kruse
Professor Björn Lundqvist, Stockholms universitet
F.d. justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin
Professor Ulla Neergard, Köpenhamns universitet
Professor Joakim Nergelius, Örebro universitet
Jur.dr Sven Norberg
Professor Elvira Mendez Pinedo, Reykjaviks universitet
Professor Juha Raitio, Helsingfors universitet
Senior Counsel Magnus Schmauch, Finansinspektionen
Barrister, LL.D. Angela Ward, United Kingdom
Advokat Christian Wik, Lukander Ruohola HTO, Helsingfors

Redaktionens adress:

Europarättslig Tidskrift
c/o Handelsrätt/Företagsekonomiska institutionen
Kyrkogårdsgatan 10
753 13 Uppsala

Telefon: +46 72 9999 863 (redaktör)
e-post: ertred@ert.se

ISSN: 1403-8722

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Kastell kahn pedersen Fakultetskurser. Logotyp Rättsfonden