Europarättslig tidskrift nr 4 2018

ISSN (ONLINE): 2002-3561

 • ARTIKLAR
 • Ladda hem artikel som PDF Konkurrensrättsliga över­trädelser och upphandlings­rättsliga konsekvenser – om upphandlande myndigheters möjligheter att utesluta anbudsgivare som brutit mot förbuden i konkurrenslagen
  Kristoffer Sällfors
 • Ladda hem artikel som PDF Bid-rigging and Public Procurement Related Information Exchange – How the European Convention on Human Rights as well as the Cartes Bancaires and the Alfa Quality Moving landmark judgments transform the application of Swedish and EU competition law as to the burden of proof
  Robert Moldén
 • RÄTTSFALL
 • Ladda hem artikel som PDF Mål C‑359/16, Altun – början på slutet på kreativ utsändning av arbetskraft till priset av medlemsstaters ömsesidiga förtroende?
  Jaan Paju
 • Ladda hem artikel som PDF Bara en liten skalbagge i en polsk skog? Om C-441/17 Białowieża och EU-domstolens nyfunna möjlighet att beivra domstolstrots
  Jan Darpö
 • Ladda hem artikel som PDF Gränser för den ömsesidiga tilliten när rättsstaten hotas – En kommentar till mål C-216/18 PPU
  Elinor Skarby Hay
 • RECENSIONER
 • Ladda hem artikel som PDF Jérôme Monsenego: Selectivity in State Aid Law and the Methods for the Allocation of the Corporate Tax Base
  Gunnar Rabe
 • BILAGA RÖRANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
 • Ladda hem artikel som PDF Det dolda rättighetsskyddet – Inneboende processuella rättigheter och skyldigheter i artikel 8 i Europakonventionen
  Joakim Lundqvist
 • Ladda hem artikel som PDF Europadomstolens domar under juli–september 2018
  Hans Danelius

Prenumerera Beställ tryckt häfte à 245 kr Beställ digitalt à 123 kr

Priser visas exkl. moms.

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Lindahl Kastell kahn pedersen Fakultetskurser.