John Hane

 • Artiklar av John Hane (4)
 • Ladda hem artikel som PDF Förbudet mot väsentlig ändring av offentliga kontrakt och den traditionella ändringsdispensen inom entreprenadrätten
  Häfte nr 2 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Kombinerade tilldelningsmetoder vid avrop på ramavtal enligt LOU - kommentar till Regeringsrättens avgöranden den 19 oktober 2010 i mål 3344 och 3345-09
  Häfte nr 1 2011
 • Ladda hem artikel som PDF Bedömning av kompetens och referenstagning vid offentlig upphandling
  Häfte nr 1 2010
 • Ladda hem artikel som PDF De nya upphandlingsdirektiven
  Häfte nr 1 2005

ERT:s vänner


Mannheimer Swartling Roschier Kastell kahn pedersen